BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nalepka Adam (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Projektowanie systemu zarządzania nieruchomościami
Design of a Real Estate Management System
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 687, s. 5-23, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Gospodarka nieruchomościami, Prawnoorganizacyjne formy przedsiębiorstw
Real estate, Real estate management, Real estate economy, Organizational and legal forms of enterprises
Note
summ.
Abstract
W artykule skupiono się na metodyce budowy systemu, który byłby w stanie sprawnie realizować zadania składające się na zarządzanie nieruchomościami. Zadaniem projektu jest zasugerowanie rozwiązań strukturalnych, oraz zarekomendowanie jaką formę organizacyjną taki system powinien przybrać.

Real estate management consists of making strategic and tactical decisions concerning real estate as well as taking administrative initiative, deciding how it is used, and investing to accomplish ownership goals. In this article the author suggests that the function of real estate management is fulfilled by a well-defined organisation system which is called, in practice, a real estate company. The subject of this article concerns one method for building such a system. This method would efficiently realise all real estate management demands. The aims of the project are, first, to suggest structural solutions (organisational structure), and second, to recommend what legal-organisational form such a system should take. The method of addressing these issues will create a framework for advancing these processes in connection with managing real estate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bariery rozwoju rynku nieruchomości, pod red. E. Kucharskiej-Stasiak, Wydawnictwo UL, Łódź 2001.
 2. Baugier J.-M., Vuillod S., Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Poltext, Warszawa 1993.
 3. Gawron H., Znaczenie zarządcy w gospodarowaniu nieruchomościami, „Nieruchomości. Rynek i Prawo" 2000, nr 4.
 4. Mucha I., Zarządca jako kreator wartości rynkowej nieruchomości [w:] Bariery rozwoju rynku nieruchomości, pod red. E. Kucharskiej-Stasiak, Wydawnictwo UL, Łódź 2001.
 5. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
 6. Pawelec J., Istota zarządzania nieruchomościami, „Nieruchomości C.H. Beck" 2002, nr 1.
 7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 8. Polanowski A., Umowa o zarządzanie nieruchomością jako instrument minimalizacji ryzyka [w:] Rynek nieruchomości w Polsce. Rozwój bez granic, Materiały IV Kongresu PFRN, Warszawa, 24-25.04.1998.
 9. Stabryła A., Analiza systemowa procesu zarządzania, Ossolineum Wrocław 1984.
 10. Tertelis M., Jak wybrać profesjonalnego zarządcę nieruchomości wspólnej - cz. l, „Nieruchomości C.H. Beck" 2001, nr 12.
 11. Tertelis M., Optymalna strategia restrukturyzacji zarządzania nieruchomościami, „Nieruchomości C.H. Beck" 2002, nr 10 (dodatek).
 12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. nr 115, poz, 741, art. 185, ust. 1.
 13. „Zarządca" 2000, nr 3.
 14. Zarządzanie nieruchomościami, pod red. E. Kucharskiej-Stasiak, Valor, Łódź 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu