BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stienstra Sjoerd
Title
Parkingi a handel detaliczny
Parking, the Economic Implications on Retailing
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 13), 1996, z. 47, s. 113-121
Keyword
Polityka transportowa, Polityka komunikacyjna, Polityka przestrzenna, Transport samochodowy, Transport publiczny, Handel detaliczny
Transport policy, Communication policy, Spatial policy, Motor transport, Public transport, Retail trade
Note
summ., streszcz., Zsfg.
Country
Holandia
Netherlands
Abstract
Autor przedstawił, na przykładzie Holandii, strukturę handlu detlicznego i czynniki decydujące o wyborze środków transportu w celach handlowych, co pozwoliło na zapoznanie się z danymi na temat modalnego podziału holenderskich ciągów handlowych. Omówił także szczególną rolę zmotoryzowanych klientów dla obrotów handlu detalicznego oraz możliwości zaspakajania, wywołanych przez tych klientów, potrzeb parkingowych.

On case of the Netherlands the factors determining the choice of transport means for Dutch when they are shopping are presented in the paper. It is described the significant role of customers using cars for turnover of retailing and the possibility to improve quality of parking facilities in the city. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu