BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perepeczo Agnieszka
Title
Metody oceny efektywności transakcji fuzji i przejęć
Asseessing the Efficiency of Mergers and Acquisitions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 125-137
Keyword
Fuzje i przejęcia, Metoda nabycia, Techniki fuzji, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Mergers and acquisitions, Purchase method, Fusion techniques, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła ocenę efektywności transakcji fuzji i przejęć. Ocenę taką można przeprowadzić na podstawie kilku metod: jak zdyskontowanych przepływów pieniężnych (NPV), dodatkowych stóp zwrotu czy oceny efektywności wyników transakcji na podstawie danych księgowych oraz oceny sukcesu fuzji i przejęć przez kadrę kierowniczą.

The article discusses some of the isues related to assessing the success of mergers and acquisitions. Economists have applied several methodologies to measure benefits after transaction. The most frequent used are two of them. The oldest one employs various measures of company performance drawn from accounting data. The second one is based on the assumption that the stock price is the best factor, which measures effect of mergers and acquisitions. Unfortunately all methodologies are subject to criticism. Certainly results of several resarches are closely comparable. Researches based on statistics methods, accounting data or surveys of corporate managers, which are also presented in the article, do not confirm that mergers and acquisitions are a straight way to the success. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu