BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maj-Łabuz Kazimiera
Title
Automatyczny system sterowania ruchem pojazdów miejskiego transportu publicznego w aspekcie marketingowej optymalizacji jakości usługi przewozowej
Atomated Control System of Urban Public Transport Vehicle Movement in Marketing Optimization of Transport Service Quality
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 27), 1998, z. 64, s. 153-167, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Transport miejski, Transport publiczny, Zarządzanie ruchem drogowym, Jakość usług transportowych, Marketing usług transportowych, Materiały konferencyjne
City transport, Public transport, Road traffic management, Quality of transport services, Transport services marketing, Conference materials
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę systemu miejskiego transportu publicznego oraz koncepcję hierarchicznego systemu sterowania, zbudowaną na gruncie teorii sterowania dużych systemów z zastosowaniem łączności satelitarnej do lokalizacji i identyfikacji pojazdów. Zdaniem autorki wdrażanie nowoczesnego systemu sterowania ruchem pojazdów miejskiego transportu publicznego może być elementem strategii marketingowej, zakładającej zwiększenie liczby klientów poprzez poprawę atrakcyjności oferowanej usługi.

In the paper is presented the conception of the multilevel control system for an urban public transport structured on the basis of large systems control theory, with application of satellite comminication to localization and identification of vehicles. The control object under consideration is characterized as large scale system with large probability and complexity. Callculation problem of control interaction of transport service quality is formulated as polioptimization problem in keeping with marke4ting approach to passengers expectations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu