BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białaszczyk Urszula, Grad Modesta
Title
Przedsiębiorstwa z kapitałem obcym w Polsce
Foreign Capital in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 635, s. 139-148
Issue title
Rynek i konsumpcja
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Spółki joint ventures, Kapitał zagraniczny
Foreign investment, Joint venture, Foreign capital
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań jest kapitał obcy zaangażowany w gospodarkę polską, w szczególności zaś - spółki joint ventures. Autorki omówiły uregulowania prawne, liczbę spółek, strukturę wg kraju pochodzenia i wielkości kapitału, oraz ich rozmieszczenie.

This article concerns companies with foreign capital share - joint ventures. It indicates current legal conditions in this area and the need of correction of them. The structure of joint ventures in Poland, considering countries of capital origin, the amount of foreign initial capital and geographic distribution is mainly discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Nasiełowski M.: Droga do rynku i rozwoju w Polsce. "Gospodarka Planowa" 1990 nr 4-5.
  2. Suszyński C.: Nowe zasady działalności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. "Handel Wewnętrzny" 1989 nr 3-6.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu