BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierski Stanisław
Title
Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem logiki domniemań
Defeasible Logic in Business Process Modelling
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1064, s. 97-107, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Keyword
Modelowanie procesów gospodarczych, Informatyczne systemy zarządzania, Logika formalna, Studium przypadku
Economic process modeling, Management Information Systems, Formal logic, Case study
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano zasady logiki domniemań oraz przykłady jej zastosowania do modelowania procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz omówiono przykład logiki domniemań do modelowania zachowań klienta komisu samochodowego. Przedstawione w artykule podstawy logiki domniemań, a zwłaszcza relacji nadrzędności, mogą przyczynić się do wyeliminowania niejednoznaczności w interpretowaniu przepisów, ich spójności i wykrywania błędów.

There are many models of organization. Business process is one of components of enterprise model. Business process can be presented in many ways: non-formal, semiformal or formal. Formal methods are very interesting for their character especially for precisely modelling of business processes. Human actors perform business process. Defeasible logic is a suitable tool for modeling human behavior. Paper present an application of defeasible logic to modeling a simple process of buying a second hand car.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Antoniou G., Billington D., Governatori G., Mäher M., Rock A., A Family of Defeasible Reasoning Logics and its Implementation, [in:] W. Horn, (ed), ECAI 2000. Proceedings of the 14th European Conference on Artificial Intelligence, Amsterdam, IOS Press, 2000.
  2. Antoniou G., Billington D., Governatori G., Mäher M., Representation Results for Defeasible Logic, ACM Transaction on Computational Logic, vol. 2, 2001.
  3. Chen-Burger Y., Tate A., Dave Robertson D., Enterprise Modelling: A Declarative Approach for FBPML, [in:] Proceedings European Conference of Artificial Intelligence, Knowledge Management and Organisational Memories Workshop, Lyon, France, 2002.
  4. Kędzierski S., Logic Support for Enterprise Modelling, [w:] T. Porebska-Miac, H. Sroka (red), Systemy wspomagania organizacji SWO'2004, Katowice 2004, s. 421-428.
  5. Nute D., Defeasible Reasoning, [in:] Proc. 20 th Hawaii International Conference on System Science, pp. 470-477. IEEE Press, 1987.
  6. Nute D. 1994, Defeasible Logic, [in:] Gabbay D.M., Hogger C.J. and Robinson J.A. (eds.), Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, vol. 3, Oxford University Press, 353-395.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu