BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Stanisław, Owoc Mieczysław L.
Title
Dywersyfikacja wiedzy o zarządzaniu kadrami
Knowledge Diversification of Human Resource Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1064, s. 135-145, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Keyword
Wiedza, Zarządzanie personelem, Polityka personalna
Knowledge, Personnel management, Personnel policy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wykazanie dużego zróżnicowania wiedzy o zarządzaniu kadrami i znaczenia tego zjawiska w kontekście faz przetwarzania. Szczegółowo omówiono znaczenie dywersyfikacji wiedzy dotyczącej funkcji personalnej i zarządzania kadrami.

Personal functions of firms are determined by several factors (for example growth of globalisation of economy or information revolution) observed in national enterprises environment. Enterprises need to possess knowledge of all crucial elements in the field of personnel functions and its' environments in order to performance tasks fulfilling these functions. The paper is devoted to analyse of possibilities of applying intelligent systems supporting human resources management with stressing of knowledge diversification importance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chajtman S., Systemy i procesy informacyjne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
 2. Kowalczyk S., Charakterystyka systemu informacyjno-decyzyjnego, [w:] Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania, red. A. Nowicki, AE, Wrocław 1991.
 3. Kowalczyk S., Kontrola funkcji personalnej, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 4. Kowalczyk S., System informacji personalnej, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 5. Kowalczyk S., Owoc M.L., Funkcja personalna jako obiekt zarządzania wiedzą, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 975 AE, Wrocław 2003.
 6. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej, Wydawnictwo "Mimex", Wrocław 1993.
 7. Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 8. Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 9. Owoc M.L., Wartościowanie wiedzy w inteligentnych systemach wspomagających zarządzanie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1047 AE, Wrocław 2004.
 10. Pańkowska M.,: Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
 11. Turban E., Aronson J.E., Liang T-P., Decision Support Systems and Intelligent Systems, Pearson Education Ltd., 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu