BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dembińska-Cyran Izabela
Title
Rola informacji w łańcuchu dostaw
Information and its Role in Delivery Chain
Source
Europa Regionum, 2005, t. 8, s. 169-175
Keyword
Łańcuch dostaw, Logistyka dystrybucji, Informacja dla potrzeb zarządzania
Supply chain, Distribution logistics, Information for management needs
Note
summ.
Abstract
Omówiono rolę informacji jako warunek prawidłowego i sprawnego przepływu materiałów i towarów w łańcuchu dostaw. Podkreślono rolę Internetu w łańcuchu dostaw, który czyni informację niemal wszechwładną.

The author has discussed the role of information as a condition of a regular and efficient flow of materials and goods in the delivery chain. The author also emphasized the role of Internet in the delivery chain that makes information almost all-powerful.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-278X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu