BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin
Title
Narzędzia komputerowego wspomagania procesów decyzyjnych w rachunkowości zarządczej
Instruments of Computers Sccouring Process Decisions in Accounting Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 1997, nr 16, s. 53-62, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Komputerowe wspomaganie decyzji, Informatyczne systemy zarządzania, System informacyjny przedsiębiorstwa, Informacja dla potrzeb zarządzania, Informacyjna funkcja rachunkowości, Zintegrowane systemy informatyczne
Management accounting, Enterprise management, Computer aiding management, Computer aided decision making, Management Information Systems, Information system of enterprises, Information for management needs, Information function of accounting, Information integrated system
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozwój mikrokomputerowych systemów zarządzania, ich wpływ na jakość informacji wykorzystywanych do sterowania przedsiębiorstwem oraz kierunki doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Omówiono także główne elementy składowe przykładowego systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

Information accountancy is the basic sourse of economic information in an enterprise. Management system needs exceed possibilities of traditional accountancy. Mence, in this paper are introduced development of computers management system, and characteristic models of management system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu