BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rublewski Marek
Title
Controlling w środowisku informatycznym (narzędzia informatyczne controllingu)
The Controlling in an Informatical Environment (the Informatical Tools of Controlling)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 1997, nr 16, s. 81-95, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Controlling, Narzędzia controllingu, Elektroniczna Wymiana Danych, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Informatyczne systemy zarządzania, System informacyjny przedsiębiorstwa
Controlling, Controlling tools, Electronic Data Interchange (EDI), Computer aiding management, Management Information Systems, Information system of enterprises
Note
summ.
Abstract
Autor omówił proces tworzenia systemów informatycznych zarządzania oraz wymogi stawiane aplikacjom controllingowym.

The new concepts of controlling employ the technologies of informatics on a large scale thus they use the informatical systems of management. A controlling as an implement of management uses the same tools of informatics like a management. Taing full advantage of this tools is strongly connected with an implementation of any informatical system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu