BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar
Title
Tendencje konsolidacyjne na światowych rynkach giełdowych
The Tendencies of Consolidation on Global Stock-Exchange Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 5-18
Keyword
Międzynarodowe rynki finansowe, Rynki elektroniczne, Giełda papierów wartościowych, Globalizacja gospodarki, Gospodarka światowa, e-giełda
International financial markets, Electronic markets, Stock market, Economic globalization, World economy, Electronic stock exchange
Note
Zsfg.
Abstract
Autor przedstawił zmiany jakie następują na światowych rynkach kapitałowych. Na ich podstawie można stwierdzić, że od struktury własnościowej oraz zaangażowania technologicznego będzie zależała pozycja giełdy. Dlatego w Europie ma powstać sojusz ośmiu czołowych parkietów, stanowiących początek giełdy panoeuropejskiej. Ta współpraca spowodowana jest wprowadzeniem wspólnej waluty euro oraz rosnącą konkurencją ze strony amerykańskich NYSE (New York Stock Exchange) i NASDAQ (skomputeryzowany system kwotowania cen walorów na rynku).

The author presents changes occurring on global capital markets. It is claimed on the basis of the changes that the position of Stock Exchange depends on the structure of possessions and on technological development. For that reasons the establishment of pan-European Stock Exchange is planned, which is caused by implementing the common currency of euro and by increasing competition of American NYSE and NASDAQ. (MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu