BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziedziczak Ignacy
Title
Dyskontowa ocena należności i zobowiązań przedsiębiorstwa
Firm Receivables and Payables Appraisal
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 19-25
Keyword
Metody dyskontowe, Analiza wskaźnikowa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie należnościami
Discount method, Ratio analysis, Enterprises financial management, Enterprises financial liquidity, Receivables management
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił dyskontową ocenę należności i zobowiązań podmiotu gospodarczego. Opiera się ona na wykorzystaniu miar dyskontowych do oceny portfeli należności lub zobowiązań, skutków finansowych ich struktury czasowej, z zastosowaniem wartości zaktualizowanej netto. Zdefiniowanie algorytmów w tej analizie przeprowadza się za pomocą Microsoft Excel.

Appraisal of receivables and payables belong to the firm credit police. To formulate the credit police, we must identify the relevant cash flows. The article descibed the discount receivables and payables ppraisal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu