BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir
Title
Opłacalność wybranych strategii inwestycyjnych na polskim rynku walutowym
The Benefit of Selected Investment Strategies on the Polish FX Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 27-36
Keyword
Rynek walutowy, Inwestycje kapitałowe, Psychologia biznesu, Transakcje walutowe, Transakcje terminowe
Foreign Exchange (FX), Capital investments, Business psychology, Foreign Currency Transactions, Forward rate transaction
Note
summ.
Abstract
Na podstawie danych wynika, że przyjęcie strategii całkowicie pozbawionej ryzyka może być realizowane jedynie przez duże instytucje finansowe. Nawet one mogą napotkać utrudnienia związane z niewielką płynnością rynku transakcji terminowych. Dlatego instytucje te preferują inwestowanie w bony skarbowe oraz osiąganie ponadprzeciętnych zysków w wyniku wysokich realnych stóp procentowych i spekulacji na temat podniesienia wartości złotówki.

This article presents the usage of selected arbitrage and speculation strateges available on the Polish financial market. The development of this market results among others from liberalization of exchnge rate policy, which enables the activity of foreign investors. Strategies presented in this article garatee above average profits. The main reason of these profits is strong pressure on appreciation of the Polish currency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu