BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin Jolanta, Mizgalska Tamara
Title
Przedsiębiorstwo na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych
An Enterprise on the Market of Short-term Commercial Papers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 37-46
Keyword
Model dyskontowy wyceny akcji, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Usługi bankowe, Papiery dłużne, Papiery komercyjne
Stock Valuatio Discount Model, Enterprises financial liquidity, Banking services, Debt securities, Commercial papers
Note
Zsfg.
Abstract
Autorzy przedstawili krótkoterminowe papiery dłużne jako źródło finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Zaprezentowano także funkcje jaką pełni bank w procesie organizacji emisji. Do 1994 roku Polski Bank Rozwoju pozostał jedynym dilerem commercial papers w Polsce.

The authors have presented short-term commercial papers as the financing source of the enterprise operation activities. Also, a bank and its role in the process of issuing commercial papers have been discussed. It is worth mentioning that until 1994 Polish Bank for Development had remained the sole dealer of commercial papers in Poland. (JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu