BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczny Tadeusz
Title
Doskonalenie i modernizacja systemu stosowania wspólnotowych reguł konkurencji
Improvement and Modernisation of Implementation of the EU Competition Rules
Source
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, nr 1, s. 49-79
Keyword
Traktat rzymski, Konkurencja, Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
Treaty of Rome, Competition, Prohibition of competition restricting agreements
Company
Wspólnota Europejska
European Community
Abstract
Przedstawiono obraz rozwoju, stanu i projektowanych zmian systemu stosowania wspólnotowych zakazów praktyk ograniczających konkurencję.

The development, conditions and planned changes in the EU's restrictions on any activities limiting competition is presented.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1428-149X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu