BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrolska Izabela
Title
Potrzeby w zakresie informacji wspomagających proces kontraktowania usług medycznych
Cost Calculation, Medical Services' Register and Contracts in Demand Finances of Health Care
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 89-109
Keyword
Opieka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia, Rynek usług zdrowotnych, Rachunek kosztów, System informacyjny w zarządzaniu
Health care, Health care financing, Health care services market, Cost accounting, Information systems in management
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Proces kontraktowania świadczeń medycznych w Polsce rozpoczęto w 1993 roku. Najwięcej było umów między dysponentami środków publicznych a lekarzami prywatnymi oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Brak określonych standardów tych usług może stworzyć zagrożenie wykorzystania pozycji silniejszego wśród dysponentów środków. Wtedy nabywca może wybierać oferty ze względu na cenę a nie jakość. Dlatego należy zmienić system zarządzania finansami przeznaczonymi na ochronę zdrowia.

The gradual changing from supply to demand finances of health care in Poland in 90-ies is connected with creation of internal medical services market, based upon contracts. The topic of this article is the process of medical services contraction, which has begun in Poland, with stressing the importance (for buyers and suppliers of services) of costs and information, necessary for monitoring and control of contract realisation. In this elaboration has been presented changes referring to cost calculation, creation of medical services' register introduced in 90-ies, and also problems of different contracts types and risk connected with it, as well as experiences of now realised contracts for medical services. Nowadays, after coming of Law about Common Medical Insurance into force, these problems became especially important. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu