BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skorupa Natalia
Title
Wpływ kapitałowych funduszy emerytalnych na rynki finansowe w wybranych krajach świata
The Influence of Funded Pension on Financial Markets in Selected Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 139-163
Keyword
Kapitałowy fundusz emerytalny, Rynki finansowe, Inwestycje kapitałowe
Capital pension funds, Financial markets, Capital investments
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zależności między kapitałowymi funduszami emerytalnymi a rynkiem finansowym. Na przykładzie państw, w których fundusze kapitałowe stanowią istotny element systemu zabezpieczenia emerytalnego takich jak Singapur, Chile, kraje OECD zaprezentowano jak wzrost wartości kapitałów zarządzanych przez fundusze emerytalne wpływa na rozwój rynku finansowego, w tym szczególnie kapitałowego. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the interdependence between funded pensions and financial markets. Pension funds become the important factor of financial market development, gathering mass capital, creating new services and securities. This elaboration is based upon the group of developed countries (USA, Great Britain) and the group of countries, which has introduced funded pension reform few years ago (Chile, Singapore). Author has focused on funded pension development, influence of funded pension on general savings, investments of funded on domestic and international financial markets, influence of European Monetary Union and introduced pension reforms on European financial market. The last chapter presents few conclusions referring to the reform of Polish pension system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu