BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyzik Beata
Title
Wolność wyboru i wykonywania zawodu a etyka zawodowa
Freedom to Choose and to Work Versus Professional Ethics
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, 2001, nr 2, s. 37-56
Keyword
Filozofia człowieka, Etyka zawodowa, Wolność wewnętrzna, Wartości i normy etyczne
Human philosophy, Professional ethics, Inner freedom, Value and ethical norms
Note
summ.
Abstract
Tematem artykułu są filozoficzne rozważania na temat pojęcia etyki zawodowej. Skoncentrowano się na wolności wyboru i wykonywania zawodu w aspekcie prawnym oraz moralnym. Na przykładzie zawodu nauczyciela, lekarza i przedsiębiorcy, pokazano, że wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz etyki zawodowej wiąże się z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi i moralnymi.

Freedom to choose and to works as well as professional ethics are inextricably interwined with moral standards and professional qualifications of an individual. Professional ethic is strictly connected to the relation between all people pursuing the same professional career. Responsibility, which is an indispensable part of every professional ethics, tales the form of legal sanctions for violating the law while conscience judges it according to moral standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-6341
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu