BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Becla Agnieszka, Czaja Stanisław
Title
Możliwości wykorzystania inżynierii finansowej w doborze źródeł finansowania inwestycji proekologicznych
The Possibilities to Use the Financial Engineering in Ecological Investment Financing Processes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (7), 2000, nr 875, s. 35-48, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Inżynieria finansowa, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Inwestycje w ochronę środowiska
Environmental protection, Financial engineering, Financing of the environmental protection, Environmental investments
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy kwestii określenia źródeł finansowania inwestycji proekologicznych i redukcji kosztów z tym związanych oraz ryzyka. Aby lepiej rozwiązywać te problemy, można wykorzystać pewne osiągnięcia inżynierii finansowej, a właściwie pewnych jej technik, określanych mianem montażu finansowego. W artykule pokazano, wykorzystując analizę symulacyjną, jak duże w sensie finansowym znaczenie ma właściwy montaż źródeł finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

The authors have presented some problems of so called "financial engineering" that include chossing methods of optimal path of financing investment. The authors concentrate on the investment for environmental protection and on these financial sources which are existing in Polish economic system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu