BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymarczyk Jan
Title
Instrumenty strategicznego controllingu w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Instruments of Startegic Controlling in a Multinational Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (7), 2000, nr 875, s. 64-74
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Controlling, Controlling strategiczny
Enterprise management, Strategic management, Controlling, Strategic controlling
Note
summ.
Abstract
Omówiono specyfikę międzynarodowego controllingu strategicznego oraz jego instrumenty, mające charakter strategiczny: model PISM, krzywa doświadczenia, analiza mocnych i słabych stron, strategiczny bilans, luka strategiczna, analiza portfelowa (portfolio), krzywa cyklu życia produktu oraz technika scenariuszy.

The paper presents the instruments of strategic controlling in a multinational company. The most often used instruments include: portfolio analysis, analysis of strength and weaknesses, curve of product life cycle, curve of experience, method of strategic balance, strategic gap, PISM Model, scenarios technique. The kind of instruments used, results from the organizational structure i.e. it is different in a mother company, division and in a daughter company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu