BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolankowski Marek
Title
Euro a nowa era konkurencji i zachowania dostosowawcze w sektorze bankowym
The Euro and the New Competition Era as Well as the Adaptive Behaviour in the Banking Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 191-205
Keyword
Euro, Sektor bankowy, Usługi bankowe, Konkurencja jakościowa, Marketing bankowy
Euro, Banking sector, Banking services, Quality competition, Bank marketing
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki opracowania empirycznej weryfikacji założeń modelowych. Na tej podstawie wytypowano siedem głównych determinantów powodzenia innowacji o charakterze produktów bankowych: wiedza o potrzebach klientów; wiedza o rynku; jakość produktu; efektywność marketingowa; marketing wewnętrzny; potencjał rynku; sieć dystrybucji. Sześć czynników wywodzi się z rynku natomiast tylko jeden dotyczy bezpośrednio produktu. Dlatego euro zdaniem autora będzie głównym wyzwaniem w dziedzinie zarządzania bankiem. Waluta ta nasili proces globalizacji i deregulacji rynków finansowych, co zmodyfikuje strategie konkurencji największych banków.

We assume that the transmission of impulses related to the introduction of the euro, or the way they are transferred into all areas of the European economy, will be carried out by banks in the first place. It is necessary to point out how important innovation is in the adoptive behaviour of banks. It is even more essential when we realise that the euro itself is a turningpoint financial innovation. The common currency will become a new challenge for the bank management, radically changing their strategic position as far as is their interim objectives are concerned, i.e. their profit, liquidity and capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu