BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Paweł, Strąk Tomasz
Title
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny stopy zwrotu z kapitału własnego spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Application of Discriminate Analysis for Estimation of the Roe for Companies Noted on the Warsow Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 165-180
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Stopa zwrotu kapitału, Rentowność kapitału własnego
Discriminant analysis, Return on Investment (ROI), Return on equity (ROE)
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Autorzy przedstawili możliwości zastosowania analizy dyskryminacyjnej do klasyfikacji spółek giełdowych według wartości ROE. Wartość ta pozwala w pewnym stopniu zmniejszyć ryzyko związane z identyfikacją pożądanej spółki. Badaniem objęto 207 spółek giełdowych należących do sektorów: przemysłowego, handlowego i usługowego.

The article presents possibilities of application of discriminate analysis for classification of companies noted on the stock exchange according to the ratio of forecasred ROE to the average ROE of analysed companies. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu