BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Możliwości zastosowania wybranych metod inwentycznych w tworzeniu i usprawnianiu produktów
Possibility of Application of Selected Creative Methods for Development and Upgrading of Products
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 445, s. 57-70, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Inwentyka, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Strategia marketingowa, Badania marketingowe, Burza mózgów, Wzornictwo przemysłowe
Inventics, Innovations, Enterprise innovation, Marketing strategy, Marketing research, Brainstorming, Industrial design
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wybrane metody inwentyczne, kładąc nacisk szczególnie na ukazanie możliwości ich zastosowania w szeroko rozumianej praktyce.

In the article the author presented how some selected creative methods may be used for the development and improvement of products. In the first part of the article the author presented the reasons why it is necessary to continuously improve existing products as well as work on the development of new ones. The author characterized a creative enterprise and stressed the role of "vital ideas" in the development of a business. In the second part the author discussed the significance of creative methods for the improvement and development of a product. Stages of the development of a new product were presented, focusing in particular on the stage in which the concept of a new product is born and on sources of new ideas. Finally, the author presented some principles of the choice of creative methods for the solution of selected problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altszuller H. (1972), Algorytm wynalazku, Warszawa.
 2. Antoszkiwicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa, PWE.
 3. Dąbkowski A. (1992), Marketing w procesie urynkowienia gospodarki, Warszawa, IOPM.
 4. Determinants of Innovative Behaviour and Market Performance in Global Competition (1990), "Journal of Marketing", No. 2.
 5. Góralski A. (1980), Twórcze rozwiązywanie badań, Warszawa, PWN.
 6. Kaufmann A., Fustier M., Drevet A. (1975), Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, Warszawa, WNT.
 7. Kącik menedżera (1993), "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 3.
 8. Klich J., Poznańska K. (1993), Instrumenty stymulowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 9. Kłeczek R., Kowal W., Waniowski R., Wożniczka J. (1992), Marketing, Wrocław, Ossolineum.
 10. Lisiński M., Machaczka J. (1975), Możliwości zastosowania wybranych metod heurystycznych w analizie wartości, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków, nr 71.
 11. Martyniak Z. (1975), W sprawie klasyfikacji metod heurystycznych, "Prakseologia", nr 4.
 12. Martyniak Z. (1985), Inwentyka przemysłowa, Warszawa, IWZZ.
 13. Nussbaum B. (1993), Przeboje rynkowe, "Business Week/Polska", nr 9.
 14. Pene J. (1991), Wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 15. Pene J. (1993), Innowacje w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 3.
 16. Ryan L.V. (1992), Codzienna walka o przetrwanie, "Businessman", nr 11.
 17. Stoner J., Wankel Ch. (1991), Kierowanie, Warszawa, PWE.
 18. Tersine R.J. (1980), Production. Operatiom. Management: Concepts structure and analysis, New York, North Holland.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu