BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielska Elżbieta, Pijanowski Maciej
Title
Zintegrowane procesy logistyczne w ujęciu ekonomiczno-informatycznym
Integrated Logostic Processes in Economical and Information Approach
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (2), 1999, nr 822, s. 80-92, bibliogr.s.91
Keyword
Logistyka, Logistyka w gospodarce, System logistyczny, Zarządzanie logistyczne, Zintegrowane systemy informatyczne, Procesy logistyczne
Logistics, Logistic in business, Logistic system, Logistic management, Information integrated system, Logistics processes
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono główne aspekty logistycznej reorientacji współczesnej gospodarki, zarówno w aspekcie przestrzenii realnej (marketplace), jak i informacyjnej przestrzeni wirtualnej (marketspace). Szczególną uwagę poświęcono istocie logistyki w przedsiębiorstwie, uwzględniając następujące zagadnienia: międzyprocesowe interakcje logistyczne i komputerowe wspomaganie procesów logistycznych.

The nature of business world is divided into two areas. The first one is marketplace and the second one is an information virtual space called marketspace. These two areas are strongly connected and have great implication one to another. this article describes interactions between basic logistics areas of marketplace and implementation of these in marketspace. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu