BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisielewska Magdalena
Title
Modelowanie finansowe jako narzędzie planowania finansowego
Modelling in Financial Planning
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2001, nr 39, s. 253-262
Keyword
Planowanie finansowe, Plan finansowy przedsiębiorstwa, Model oceny finansów przedsiębiorstwa, Arkusze kalkulacyjne
Financial planning, Financial plan of the company, Enterprises financial evaluations models, Spreadsheets
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano podstawowe zasady konstruowania modeli finansowych, które mają służyć precyzyjnej ocenie proponowanych strategii działania przedsiębiorstwa. Wyróżniono cztery podstawowe zasady modelowania finansowego: 1) model powinien składać się z modułów, 2) oddzielenie danych wejściowych od modelu właściwego, 3) budowanie prostych modeli, 4) model powinien stanowić dokumentację.

Modelling is the first step in producing reriable and understandable financial models. This can be achieved by adopting four basic rules: building the model in modules, separating data and logic completely, being obvious rather than clever, in designing formula, making the model self-documenting wherever possible. The paper discusses each of these points. Following set of principles of model building will make for accurate, efficient and readable financial models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu