BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert
Title
Wykład do wyboru "Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa" jako uzupełnienie przedmiotu "Sprawozdawczość i analiza finansowa"
The Election Lecture "The Opinion of Financial Condition of Enterprise" as Supplement of Lecture "The Reporting and Financial Analysis"
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1079, s. 86-91
Issue title
Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań
Keyword
Dydaktyka, Rachunkowość, Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Proces nauczania
Teaching, Accounting, Teaching process in higher education, Teaching process
Note
summ.
Abstract
Omówiono przedmiot "Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa". Głównym cele wykładu jest uzupełnienie wiedzy w zakresie analizy finansowej o metody, które nie są omawiane w ramach przedmiotu "Sprawozdawczość i analiza finansowa". Zaprezentowano harmonogram tych zajęć oraz przedstawiono tematykę tego wykładu.

In 2001 at the University of Economy in Wrocław the election lecture "Opinion of financial condition of enterprise" was introduced. This lecture is the supplement of course lecture "Reporting and financial analysis". In this article the target of introduction of lecture, plan of lecture and themes are realized in within the limits of lecture are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu