BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Rozkrut Agnieszka
Title
Opakowanie w świadomości konsumenta
Packaging in Customer Awareness
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 675, s. 5-19, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Opakowalnictwo, Konsumencka ocena produktu, Decyzje konsumenckie, Promocyjna funkcja opakowania, Informacyjna funkcja opakowania, Środki chemii gospodarczej
Commodity science, Industrial commodities, Packaging science, Consumer Product Rating, Consumer decision, Promotional function of packaging, Information function of packaging, Household chemistry products
Note
summ.
Abstract
Obraz opakowania i jego jakości w świadomości konsumenta jest szczególnie interesujący dla producentów produktów częstego i systematycznego zakupu. Produktami takimi są np. środki piorące. Są to wyroby, których zużycie w Polsce w 2000 r. wynosiło 5,4 kg na 1 mieszkańca. Proszki piorące występują w obrocie w opakowaniach różnych pod względem konstrukcji, rodzaju materiału opakowaniowego oraz wielkości. W artykule omówiono badania ankietowe dotyczące wpływu opakowania na zakup proszków do prania w woj. małopolskim.

The place of packaging in customer awareness and the image of' its quality are of particular interest to producers of' frequently and systematically purchased products. Such products include, e.g., washing detergents. The goal of' this research was to check what kind of impact packaging has on a customer's decision to purchase washing detergent. The research was based on a survey in which randomly selected customers completed a questionnaire where they were requested to indicate which detergent brands they prefer, how frequently they shop for them, what they focus particular attention on when selecting a detergent, and which attributes of packaging are important to them. The obtained results confirmed that the evaluation of packaging made by users of packaged products is extremely important for the preparation of optimal marketing strategies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ekologiczne problemy jakości wyrobów, red. W. Adamczyk, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002.
 2. http://dd.tradepress.com.pl/Rynek produktów - Środki do prania, z dnia 20 maja 2005 r.
 3. Inglik-Dziąg D., Mechanizmy psychologiczne w kształtowaniu zachorowań konsumenckich, "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 4. Jakowski S., Preferencje użytkowników oraz wymagania, jakie powinno spełniać nowoczesne opakowanie, "Opakowanie" 2000, nr 9.
 5. Jakowski S., Wymagania, jakie spełniać powinna szata graficzna opakowania, "Opakowanie" 2001, nr 2.
 6. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Postęp techniczny w opakowalnictwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 7. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Współczesne opakowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2003.
 8. Mruk H., Zachowania nabywców a opakowania, "Opakowanie" 2000, nr 2.
 9. PN-EN ISO 9001. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 10. PN-C-77060. Środki do prania i mycia. Proszki do prania. Wymagania i badania.
 11. PN-0-79000. Opakowania. Terminologia.
 12. The Willey Encyclopedia of Packaging Technology, red. A. Brody. K. Marsh, J. Willey and Sons, New York 1997.
 13. Walden-Kozłowska A., Elementy tworzące image produktu w umyśle konsumenta, "Marketing i Rynek" 2003, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu