BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajszczuk Jerzy J.
Title
Międzynarodowe instytucje regulacyjne w warunkach globalizacji rynków finansowych
International Regulatory Institutions under Conditions of Globalisation of Financial Markets
Source
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2001, nr 10, s. 37-61
Keyword
Międzynarodowe rynki finansowe, Rynek kapitałowy
International financial markets, Capital market
Note
summ.
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
Międzynarodowe instytucje regulacyjne koncentrują się na obszarach ryzyka, które wiąże się bezpośrednio z praktyką zarządzania na międzynarodowych rynkach finansowych. Jednakże dla tego obszaru funkcjonowania rynków finansowych nie jest obojętne to, co dzieje się na poziomie tworzenia stabilności finansowej i makroekonomicznej poszczególnych krajów czy regionów świata. Istnieje ścisła współzależność tych dwóch obszarów.

One cannot currently analyse various elements of the functioning of international financial markets in isolation from the highly complex process of economic globalisation. The operations of international regulatory institutions extend beyond the scope of those, whose aim is to promote international financial and macroeconomic stability. Such institutions as the International Monetary Fund (IMF), the World bank (WB), to some extent the European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), and the summit of the leaders of the world's most industrialised countries (G-7), influence monetary, fiscal and currency policies on an international scale. (short original abstact)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-1457
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu