BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryszkiewicz Alicja
Title
Czynniki określające wysokość dźwigni operacyjnej przedsiębiorstwa
Factors Defining the Size of the Operating Leverage of Commercial Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2001, nr 10, s. 133-147
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Zysk, Zysk w działalności gospodarczej
Enterprise finance, Profit, Profit on business activities
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono przykład dźwigni operacyjnej przedsiębiorstwa zawarty w podręczniku "Corporate Finance", którego autorami są S.A. Ross, R.W.Westerfield i J. Jaffe. W artykule przedstawiono analizę czynników określających wysokość dźwigni operacyjnej. Wyjaśniono także różnice w definiowaniu zjawiska dźwigni operacyjnej w języku angielskim i w polskim. W anglojęzycznej literaturze dźwignia operacyjna definiowana jest jako stosunek procentowej zmiany zysku przed odsetkami i opodatkowaniem do procentowej zmiany wartości sprzedaży. W lieraturze polskojęzycznej używa się określenia zysk lub wynik operacyjny zamiast zysku przed odsetkami i opodatkowaniem.

The autors define operating leverage as the ratio of the percent change of earnings before interest and taxes (EBIT) to the percent change of value of sales. This definition of the leverage is the one universally accepted in the English-language subject literature. In the Polish-language subject literature the definition that has become accepted puts the profit or operating result in the place of earnings before interest and taxes. (short original abstact)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-1457
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu