BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potocki Arkadiusz (Wydział Zarządzania)
Title
Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G.Schmidta
Typology of Organizational Methods and Techniques as Presented by G. Schmidt
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 445, s. 7-18, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Metodologia organizacji i zarządzania, Metody organizatorskie, Techniki organizatorskie, Techniki formułowania celów, Drzewa celów, Projekty organizatorskie, Zarządzanie projektem
Organisation and management methodology, Organizational methods, Organisational techniques, Objectives formulating techniques, Objectives trees, Organizational projects, Project management
Note
summ.
Schmidt G.
Abstract
Zaprezentowano oryginalną koncepcję klasyfikacji metod i technik organizatorskich a także metod i technik zarządzania projektem organizatorskim opartą na badaniach własnych G.Schmidta i innych autorów niemieckich.

In the article the author analyzes the original conception of the typology of organizational methods and explores how widely it is popularized in the Polish literature. The conception was elaborated by G. Schmidt, an outstanding German theoretician and practitioner of organization and management. In the first part of the article the author discusses such notions as: organizational methods, organizational techniques of management of an organizational project. Further on in the article the author focuses his attention on the classification and description of functions of concrete organizational tools. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jakóbiec W. W. (1982), Służba organizatorska w przedsiębiorstwie, Warszawa IWZZ.
  2. Lisiński M. (1992), Wariantowanie w projektowaniu organizatorskim, Kraków, AE.
  3. Martyniak Z. (1976), W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 8.
  4. Martyniak Z. (1982), Metodologiczne podstawy doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa, Warszawa, IWZZ.
  5. Martyniak Z. (1987), Organizatoryka, Warszawa, PWE.
  6. Mikołajczyk Z. (1976), Metody i techniki organizacji i zarządzania - próba klasyfikacji, "Przegląd Organizacji", nr 7.
  7. Mreła H. (1977), Koncepcje klasyfikacji metod i technik zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 5.
  8. Potocki A. (1992), Wybrane metody humanizacji pracy, Wrocław-Warszawa-Kraków, Ossolineum.
  9. Schmidt G. (1980), Die Entwicklung von Organisationsmethoden und Techniken, "Zeitschrift Führung + Organisation", Nr 6.
  10. ZimniewiczK. (1991), Techniki zarządzania, Warszawa, PWE.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu