BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniak Zbigniew (Wydział Zarządzania), Wacławik Łukasz
Title
Założenia metody MTR
Assumptions of the MTR Method
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 445, s. 19-31, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktura przedsiębiorstwa, Diagnozowanie organizacji, Metoda MTR (Modulowania czasu odpowiedzi), Zarządzanie strategiczne
Enterprise management, Structure of company, Organisation diagnosis, MTR method, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono metodę MTR, która jest nowoczesnym narzędziem diagnozowania systemów organizacyjnych i może być wykorzystywana w zarządzaniu strategicznym. Może ona także znaleźć zastosowanie w projektowaniu struktur organizacyjnych, usprawnianiu procesów informacyjnych, marketingu, czy optymalizacji zapasów.

Basic notions describing the MTR method were discussed: intensity of stimulation, system's answering time, intensity of reaction as well as the following sub-systems: controlling, operational and informational. The authors presented types of flexibility of deviations that occur in the MTR method: internal, concerning links and global. The authors analyzed the variation of partial deviations in the global deviation. The geometric and algebraic interpretations of deviations were presented. The authors presented some supporting methods made use of in the MTR method and situations in which they can be applied. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Apter J. (1986), Maîtriser la flexibilité de l'entreprise. Une méthode de gestion et ses applications, Masson.
  2. Apter J. (1989), Comment a l'aide de la MTR (Modulation du Temps de Reponse) harmoniser la gestion de l'entreprise avec sa structure, "Travail et Méthodes", nr 472 i 473.
  3. Martyniak Z. (1992), Założenia metody MTR, w: Nowoczesne metody organizacji i zarządzania, zbiór II, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Kraków (maszynopis).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu