BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisiński Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rola strategii zarządzania w projektowaniu struktur organizacyjnych
Place of Management Strategy in the Planning of Organizational Structures
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 445, s. 45-56, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Struktura przedsiębiorstwa, Strategia zarządzania, Zarządzanie strategiczne
Structure of company, Management strategy, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Strategia zarządzania jest długofalową koncepcją funkcjonowania organizacji, obejmującą zmiany bieżące i perspektywiczne, które mają znaczenie generalne i podstawowe, a są przewidywane w związku z sytuacjami, jakie mogą zaistnieć. Strategia zarządzania powinna zatem warunkować podejmowane w przedsiębiorstwie przedsięwzięcia usprawniające w tym także i te, które dotyczą struktury organizacyjnej. Artykuł jest poświęcony problematyce wzajemnych relacji między strategią a strukturą organizacyjną.

The article deals with strategic management which is an issue of great importance. The author described the role of management strategy in the planning of an organizational structure. The author's own methodology was discussed. Its presentation was limited to a discussion of the princeples of the planning of an ogranizational structure. In this context the author presented the place and tasks of management strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, Warszawa, PWE.
  2. Chandler A.D. (1972), Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprice, ed. VI, MiT Press, Cambridge, Mass.
  3. Lisiński M. (1987), Przegląd wybranych metod doskonalenia struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków nr 234.
  4. Lisiński M. (1991), Projektowanie struktury organizacyjnej, w: Doskonalenie struktury organizacyjnej, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Warszawa, PWE.
  5. Mintzberg H. (1983), Structure in Fives. Designing Effective Organizations, USA.
  6. Newman H.H. (1978), Strategic Groups and the Structure-Performance Reletionship, Review of Economics and Statistics, Vol LX.
  7. Obłój K. (1988), Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 11.
  8. Szybiński L.W. (1986), Podstawy teorii projektowania organizatorskiego, część II, Projektowanie organizacji i systemu zarządzania, Łódź, UŁ.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu