BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda Stanisław
Title
Typy produkcji w koncepcji Władysława Zawadzkiego
Types of Production in the Concept of Władysław Zawadzki
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1997, vol. 31, s. 25-49
Keyword
Produkcja, Teoria produkcji
Production, Theory of production
Note
summ.
Zawadzki Władysław
Abstract
Przedstawiono życiorys i dorobek naukowy Władysława Zawadzkiego. W artykule zawarto próbę rekonstrucji pojęcia typów produkcji, które w ujęciu W. Zawadzkiego stanowią kompleksy wzajemnie powiązanych społecznych warunków produkcji.

The present paper discusses the concept of production types, which according to W. Zawadzki constitute a complex of inter-connected social conditions of production. W. Zawadzki showed that production can take place in the proper manner only with strictly determined assumptions concerning the character of phenomena constituting the foundation of the economic life. Therefore, only a few types of social foundation can be distinguished together with types of proper production corresponding to them, namely primitive production, production based on pressure, patriarchal type of production, commodity-individualistic type of production and collectivist type of production. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu