BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mamcarz Henryk
Title
Obligacje o zmiennym oprocentowaniu
Bonds with Variable Interest Rates
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1997, vol. 31, s. 51-64
Keyword
Papiery wartościowe, Lokata kapitałowa, Obligacje
Securities, Capital deposit, Bonds
Note
Zsfg.
Abstract
Omówiono historię i istotę obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Scharakteryzowano rodzaje tych obligacji (Capfloater, Floorfloater, Min-max-Floater) oraz pozostałe ich warianty.

Discussed history and essence of bonds with variable interest rates. Characterised types of this bonds (Capfloater, Floorfloater, Min-max-Floater) and the other variants. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu