BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitura Zbigniew
Title
Zmiany w liczbie i strukturze pracujących w województwach makroregionu środkowowschodniego w pierwszych latach transformacji ustroju gospodarczego w Polsce
Changes in the Number and Structure of the Employed in the Districts of the Central-Eastern Macro-Region in the First Years of the Transformation of the Economic System in Poland
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1997, vol. 31, s. 79-109
Keyword
Zatrudnienie, Struktura zatrudnienia, Rynek pracy
Employment, Employment structure, Labour market
Note
summ.
Abstract
W procesie transformacji ustroju gospodarczego dokonały się w Polsce dość istotne zmiany w strukturze gospodarki narodowej. Znalazły one odzwierciedlenie w liczbie i strukturze pracujących. Artykuł przedstawia analizę tych zmian na przykładzie województw makroregionu środkowowschodniego, która jest źródłem ważnych informacji dla ustalenia tempa i kierunku zachodzących w gospodarce przeobrażeń strukturalnych.

By means of a statistical method, the author of the paper undertakes an attempt to find some of the consequences of the political transformations in Poland, which are reflected in the changes in the number of structure of the working people. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu