BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przeciszewski Tadeusz
Title
Mikro- i mezzoekonomiczne podstawy polityki ekonomicznej państwa. Część druga : Cena równowagi a polityka ochrony konkurencji
Micro- and Mezzo-Economic Foundation of the State's Economic Policy. Part II : The Price of Balance vs. the Policy of Competition Control
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1997, vol. 31, s. 133-150
Keyword
Teoria cen, Teoria rynku, Konkurencja, Polityka gospodarcza państwa
Pricing theory, Market theory, Competition, State economic policy
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące teorii konkurencji monopolistycznej na tle rozwoju zachodniej koncepcji rynku i konkurencji, cen równowagi w warunkach wolnej konkurencji, monopolu i oligopolu. Przedstawiono postulaty kierunku tzw. ekonomiki dobrobytu dotyczące zwalczania monopolizacji oraz wnioski dla polityki ochrony konkurencji w ramach systemu społecznej gospodarki rynkowej.

The paper consists of two parts. Part One includes the three first paragraphs, 1-3, which outline the neo-classiccal theory of the market and the price of balance in various market forms. The second part including paragraphs 4 and 5 passes on to more practical problems of the economic policy. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu