BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Joanna
Title
Innowacje w polskim sektorze usług bankowych
The Innovation in Polish Banking System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2001, nr 39, s. 43-61
Keyword
Teoria innowacji, Sektor bankowy, Usługi bankowe, Kanały dystrybucji, Bankowość elektroniczna, Home banking
Innovation theory, Banking sector, Banking services, Distribution channels, E-banking, Home banking
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano różne definicje i klasyfikacje innowacji. Główny temat rozważań stanowią innowacje w polskim sektorze usług bankowych. Do najbardziej znaczących innowacji zalicza się wykorzystanie nowoczesnych kanałów dystrybucji teleinformatycznej, zw. remote banking, które obejmują: bankomaty, tzw. bankowość telefoniczną, home banking i Internet banking.

The innovations are the main force of developing the economy. There are many definitions about innovations. However all of them have the same, two attributes: the newness and application for positive results. The innovations in banking sysytem refers to changesin : structure of the sector and institutions, channel of distribution, technologies, products and services. As Polish banking sector is still developing, there are many changes observed, concerning above mentioned elements. Considering the innovations in Polish banks have been acting in the market economy just for eleven years, so it is impossible to reach the same level as most of western banks have. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu