BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antczak Zbigniew, Gałwa Stanisław
Title
Asertywny model funkcji personalnej. Zarys koncepcji
The Assertive Model of Personal Function. A Concept in Brief.
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 823, s. 143-154, bibliogr. s.154
Keyword
Zarządzanie personelem, Teorie zarządzania personelem, Psychologiczne aspekty zarządzania, Materiały konferencyjne
Personnel management, Theories of personnel management, Psychological aspects of management, Conference materials
Abstract
Artykuł zawiera teoretyczne rozważania nad asertywnym modelem funkcji personalnej w organizacji. Oparto się na modelach F.E. Fiedlera oraz P. Herseya - K.H. Blancharda. Realizację modelu funkcji pesonalnej w polskich warunkach omówiono na przykładzie firmy "FS".

The article contains theoretical discussion on a personal function assertive model in organisation, based on F.E. Fiedler and P. Hersley's models. The realisation of the personal function model was discussed on the example of the "FS" firm. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu