BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szałkowski Adam (Wydział Zarządzania)
Title
Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych
Personality Issues in the Theory of Organizational Behaviour
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 429, s. 5-12, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zachowania organizacyjne, Socjologia przedsiębiorstwa, Psychologia, Osobowość człowieka, Zachowania pracownika, Zadowolenie z pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorstwo
Organisational behaviour, Sociology of the enterprise, Psychology, Human personality, Employee behaviours, Job satisfaction, Human Resources Management (HRM), Enterprises
Note
summ.
Abstract
Omówiono definicję osobowości, źródła jej zróżnicowania, wpływ osobowości na zachowania pracownika, a także zależność między postawami a zadowoleniem z pracy.

In the article the author presented the problems of how personality affects organizational behaviour. In the discussion the theory of personality was presented. Also, the inter-relations between an employee's personality and satisfaction of doing the job were pointed out. They should be taken into consideration in the personnel management. At the same time attention was drawn to the fact that the latest researches do not confirm that there exists an absolute correlation between job satisfaction and efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Elis R.A., Taylor M.S., Role of Self Esteem Within the Job Search Process, "Journal of Applied Psychology" 1983, No. 68.
  2. Hellriegel D., Slocum J., Woodman R., Organizational Behavior, West Publishing Company, 1989.
  3. Holden C., The Genetic of Personality, "Science" 1987, August.
  4. laffaldano M.T., Muchinsky P.M., Job Satisfaction and Job Performance, A. Meta/Analysis, "Psychologial Biulletin" 1985, No. 97.
  5. Lewis D., Jak wychowywać zdolne dziecko, PZWL, Warszawa 1988.
  6. Sarapata A., O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy, IW CRZZ, Warszawa 1977.
  7. Siek S., Osobowość, ATK, Warszawa 1982.
  8. Strzeszewski C., Własność, zagadnienie społeczno-moralne, ODiSS, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu