BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernat Janusz
Title
Informatyzacja gospodarki opartej na wiedzy (GOW)
Information Processing the Knowledge Economy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 39-49, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Keyword
Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie wiedzą, Projektowanie systemów informatycznych
Scenarios of socio-economic development, Knowledge-based economy, Knowledge management, Information system design
Note
summ.
Abstract
Projektowanie obrazów przyszłości, wizji gospodarki opartej na wiedzy i "społeczeństwa wiedzy" wymaga, orócz znajmości wiedzy, także szczególnych predyspozycji oraz wiedzy, umiejętności zastosowania najnowszej, stale zmieniającej się techniki, systemów organizacyjnych przepływu i agregowania informacji, tworzenia banków wiedzy. Cała potęga możliwości dokonań i zmian w tym kierunku tkwi w kapitale ludzim i intelektualnym organizacji. Działania w ramach regionu dotyczące transferu wiedzy, to najbardziej opłacalne przedsięwzięcie kreujące kapitał społeczny regionu.

Mechanisation, automation, using robots in production processes; making use of computers, virtual processes, fractal processes of enterprises' activity; integration process (mergers alliances) of organization systems (globalisation); political, economy-wise and geographical integration (European Union) - they shape the new basics of the way organizations function (those based on knowledge, learning organizations and intelligent ones). They also shape society relations (knowledge management, social capital, intellectual capital, capital of relations), creating the entity of individuals, leaders, groups, local communities. Scientific diagnosis resulting from the applied research method (analysis of work/labour synthesis, knowledge synthesis) points out the subsequent phases of the development of civilization: post-industrial society, information society and - in future - in the society of knowledge, in with the knowledge is the basis for labour valuation and for social divisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biernat J., Nowe znaczenie zarządzania kadrami, Prace Naukowe AE nr 957, AE, Wrocław 2002.
 2. Biernat J., Wymogi globalizacji - społeczeństwo wiedzy, Prace Naukowe AE nr 976, AE, Wrocław 2003.
 3. Biernat J., Konkurencyjny region oparty na wiedzy, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, AE, Wrocław 2004a.
 4. Biernat J., Wiedza alternatywą kryzysu. Public Relations wiedzy i zarządzania, [w:] Public Relations w zarządzaniu firmą, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Rzeszów 2004b.
 5. Drucker P.F., Myśli przewodnie Drickera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 6. Gieraszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Polska Fundacja Promocji Kadr - Poltext, Seria Euromanagement, Warszawa 2001.
 7. Karpiński A., Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, Wyd. KiW, Warszawa 1980.
 8. Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S., Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wyd. PSB, Kraków 1999.
 9. Nonaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 10. Wawrzyniak B., Strategia budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, WWSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 11. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, WWSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu