BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schabowska Krystyna
Title
Polskie Instytuty Politechniczne w procesie kształcenia kadr technicznych Królestwa Polskiego w XIX wieku
The Polish Institutes of Technology in the Process of Education of the Technical Staff in the Polish Kingdom in the 19th c.
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1995/1996, vol. 29/30, s. 363-371, bibliogr. 36 poz.
Keyword
Historia, Szkolnictwo wyższe, Wyższe szkoły techniczne
History, Higher education, Higher technical schools
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Dla rozwoju gospodarczego Polski XIX wieku istotna była kwestia rozwoju przemysłu, dróg lądowych, wodnych, budownictwa itd. Sytuacja ta, powodowała z kolei gwałtowne zapotrzebowanie na kadry techników o odpowiednich kwalifikacjach, których liczba w owym czasie była stosunkowo niska, lub stan ich wykształcenia był niewystarczający. W artykule omówiono działalność (twórcy szkoły, założenia programowe, liczba słuchaczy, itd.) trzech szkół technicznych: Instytutu Politechnicznego, w tym powstałej w 1825 roku Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, założonego w 1862 roku Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego w Puławach oraz Instytutu Politechnicznego w Warszawie im. Cara Mikołaja II powstałego w 1898 roku. Podstawowym założeniem tych uczelni była próba wykształcenia rodzimych kadr technicznych, legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, w celu przeciwdziałania zamierzonej polityki pozbawienia młodzieży możliwości edukacji technicznej w Królestwie Polskim.

The development of industry in the Polish Kingdom in the nineteenth century brought about a need for high-qualified technical staff. The paper presents the role of Polish Institutes of Technology in their education. The first Institute of Technology worked from 1825 to 1830, the second one from 1862 to 1863. The national uprisings caused that the institutes did not serve their purposes although their establishment and level met the requirements of European institutes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu