BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolankowski Marek
Title
Nowy porządek ekonomiczny a zachowania adaptacyjne banków
New Economic Order and Adaptation Behaviour of Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia, 1997, nr 3, s. 55-71, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Zachowania rynkowe, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Banking sector, Market behaviour, Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił zmiany charakterystyczne dla transformacji gospodarki w storonę rynku, po to by odnieść je do parametrów tzw. funkcji przystosowania banków. Dalej przeanalizował zachowania dostosowawcze banków w procesie transformacji sytemowej gospodarki. Na koniec omówił dynamikę rynku finansowego wobec "funkcji przystosowania" banków oraz celowość i użyteczność zachowań adaptacyjnych banków.

It has been hypothesised that banks have a big possibilities in simulation of economic processes and they can commit enterprises to pro-effective activities. Therefore, one of requisites of successful economic system transformation is effectiveness of banks adaptation process to market economy. Genetic algorithm theory was applied in description of banks adaptation activities during organisation of new economic rules, what allowed to formulate of so-called bank adaptation function. Then, purposefulness and utility of bank adaptation activities in relation to basic determination factors for any bank functioning were discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1426-3491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu