BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowska Katarzyna
Title
Nowe możliwości w kwestii wierzytelności : Prawne aspekty sekurytyzacji wierzytelności bankowych z udziałem funduszu sekurytyzacyjnego i obsługa sekurytyzowanych wierzytelności
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 4, s. 34-39
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Fundusz sekurytyzacyjny, Papiery wartościowe, Sekurytyzacja aktywów, Wierzytelności
Investment funds, Securitization fund, Securities, Asset securitisation, Liability
Abstract
Od 1 lipca 2004 r. jedną z form możliwych do wykorzystania w obrocie sekurytyzacyjnym jest sekurytyzacja z udziałem funduszu inwestycyjnego. Stwarza ona bankom zupełnie nowe możliwości w zarządzaniu wierzytelnościami, gdyż dzięki korzystnym dla nich rozwiązaniom podatkowym mają one szansę pozbyć się tzw. "złych długów" przy jednoczesnym zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu straty poniesionej na zbyciu wierzytelności. Uprzywilejowanie podatkowe odnosi się jednak wyłącznie do sekurytyzacji z udziałem funduszu inwestycyjnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu