BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielecka Dorota
Title
Gdy pracownik (nie) jest w stanie.. : Co mówi prawo o nietrzeźwości w pracy
Source
Personel i Zarządzanie, 2006, nr 1, s. 67-69
Keyword
Nietrzeźwość pracownika, Alkoholizm, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zachowania pracownika, Prawo pracy, Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy
Employee Intoxication, Alcoholism, Health and safety at work, Employee behaviours, Labour law, Labour Code, Labour legislation
Abstract
Pracodawca, który podejrzewa, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwym, nie powinien dopuścić go do pracy. Następnie może wobec takiej osoby zastosować środki dyscyplinujące, a gdy jest to uzasadnione okolicznościami zwolnić z pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu