BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Dariusz, Sala Dariusz
Title
System zarządzania przepływem pracy
Workflow Management Systems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1086, s. 60-67, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą
Keyword
Teorie zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Systemy workflow
Management theories, Enterprise management, Workflow systems
Note
summ.
Abstract
Autorzy przedstawili kierunek rozwoju koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, tzw. system zarządzania przepływem pracy (workflow management). Omówili cele, zadania i rodzaje tego systemu oraz efekty integracji prac i procesów biznesowych za pomocą systemów worflow. Artykuł zakończyli wnioskami na temat przyszłości systemów zarządzania przepływem pracy.

The conception of workflow management ensuring the correct circulation of documents in an enterprise is being substituted by the more difficult task - business processes flow in the whole enterprise. This demands introducing of innovative solutions in the areas of communication, сo-creating and using of documents, and control of the business processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Alonso G., Hagen C., Agrawal D., El Abbadi A., Mohan C., Enhancing the Fault Tolerance оf Workflow Management Systems, "IEEE Concurrency" 2000, Vol. 8, No. 3, July-September. Washington.
  2. Durlik I., Projektowanie i wdrażanie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanych technologii. Druga Międzynarodowa Konferencja Zarządzania i Technologii Informatycznych "Przedsiębiorstwo Przyszłości", Instytut ZTI, Warszawa 2001.
  3. Lipecki J., Nowe przedsięwzięcia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i zakresie promowania innowacyjności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 11/97, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" Zespół Wydawnictw Warszawa.
  4. Manicki M., Jakie zmiany może spowodować stosowanie "workflow management" w instytucji i firmie, IV F'orum Teleinformatyki, 16-17 września 1998 r., Dokument elektroniczny - zarządzanie i praca grupowa, Warszawa 1998.
  5. Sołecki A., Workflow narzędziem z przyszłością, "Strategie Informatyzacji - Integracja Systemów 2000, nr 5 (kwiecień), Warszawa.
  6. Zarządzanie informacją i komunikacją - zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, red. Z. Martyniak, AE, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu