BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaślan Wiktor
Title
Ugody i postępowania mediacyjne : POrady i komentarze prawne
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2005, nr 11, s. 28-29
Keyword
Mediacje, Ugoda
Mediation, Settlement
Abstract
Ustawą z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 172, poz. 1438) wprowadzono mediację jako jeszcze inną formę polubownego likwidowania spraw cywilnych. Według uzasadnienia do wskazanej ustawy celem regulacji jest wprowadzenie do naszego prawa procesowego cywilnego instytucji mediacji jako alternatywnego do sądowego postępowania cywilnego sposobu rozstrzygania spraw cywilnych. Postępowanie takie powinno prowadzić do szybkiego załatwiania części sporów, w sposób najbardziej korzystny dla obu stron - w drodze ugody.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu