BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuchewicz Joanna
Title
Zarządzanie strategiczne a zarządzanie operacyjne
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 229-239, bibliogr.11 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Teorie zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie operacyjne
Management theories, Strategic management, Operations management
Abstract
Ze względu na poziom w hierarchicznej strukturze zarządzania oraz horyzont czasu, zarówno w literaturze, jak i w praktyce, wyróżnia się zarządzanie strategiczne oraz taktyczne i operacyjne. Treść referatu poświęcona została na omówienie tych sposobów zarządzania.

According to subject literature and evidence in practice three management types i.e. strategic, tactic and operational can be distinguished. The article discusses these management methods. (JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ackoff R.L., O system pojąć systemowych, "Prakseologia" 1973.
 2. Ansoff I.H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 3. Antoszkiewicz J.D., Metody skutecznego zarządzania. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 'ORGMASZ', Warszawa 1996.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 5. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 6. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 7. Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2001.
 8. Obłój K., Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 11.
 9. Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, Warszawa 1987.
 10. Taylor F.W., Shop Management, Harper and Row, New York 1903.
 11. www.onet.pl.encyklopedia.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu