BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cholewa Agnieszka (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Techniczne i funkcjonalne aspekty kształtowania jakości usług transportowych
Technical and Functional Aspects of Developing the Quality of Transport Services
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 675, s. 83-94, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Transport lotniczy, Usługi transportowe, Jakość usług transportowych, Marketing usług lotniczych, Przedsiębiorstwo transportu lotniczego, Rynek usług transportowych
Air transport, Transport services, Quality of transport services, Air services marketing, Air transport enterprise, Transport market
Note
summ.
Abstract
Celem pracy była analiza istoty usług transportowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się ich jakości oraz zaprezentowanie techniczno-technologicznej i rynkowej specyfikacji usług na rynku transportowym.

Transport services are subject to the market and the overall objective of providers of these services is to meet the needs associated with the movement of cargo. The specifics of the transport market include the diverse range of services on offer that vary over time and space. Clients evaluate transport services in terms of quality. The quality of these services is inextricably linked to the attributes that result from the very nature of transport services. These attributes, as well as technical, technological and market specifications, determine the range of services offered and the character of services on the transport market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Averous B., Jakość dźwignią zmian w przedsiębiorstwie, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 1999, nr 48.
 2. Ballou R.H., Bussines Logistics Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1992.
 3. Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998.
 4. Krasucki Z., Transport i spedycja w handlu zagranicznym, UG, Warszawa 1997.
 5. Liberadzki B., Transport, popyt, podaż, równowaga, PWE, Warszawa 1996.
 6. Neider J., Marciniak D., Transport intermodalny, PWE, Warszawa 1997.
 7. Olearnik J., Pluta M., Mechanizm kształtowania konsumpcji usług, PWE, Katowice 1991.
 8. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 9. PN-EN ISO 9000:2001. System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 10. Rucińska D., Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, UG, Gdańsk 2001.
 11. Rucińska D., Zarządzanie marketingowe działalnością transportową, UG, Gdańsk 1998.
 12. Rucińska D., Ruciński A., Marketing na rynku usług lotniczych, UG, Gdańsk 2000.
 13. Rutkowski K., Rynek międzynarodowych przewozów lotniczych, UG, Warszawa 1997.
 14. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, PWN, Warszawa 2002.
 15. Transport międzynarodowy, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu