BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Paweł
Title
Rozwój rynku walutowego i instrumentów pochodnych
Source
Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 46-53
Keyword
Rynek walutowy, Rynek instrumentów pochodnych, Rynek pozagiełdowy
Foreign Exchange (FX), Derivatives market, OTC market
Abstract
W niniejszym artykule, wykorzystując dane opublikowane przez BIS i NBP po raz pierwszy oszacowano zarówno wielkość krajowego rynku złotego, jak i rynku offshore. W ostatniej części nakreślono perspektywy rozwoju krajowego rynku walutowego i instrumentów pochodnych OTC w najbliższych latach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. "ECB Monthly Bulletin", January 2003, ECB, s. 53-65
  2. Euro Money Market Study 2004, ECB 2005, s. 25-28
  3. G. Galati, M. Melin Why has FX trading surged? Explaining the 2004 triennial sun/ey, w: BIS Ouarterly Review, December 2004, s. 67-73
  4. H. Koskenklyla (red.), Finish financial markets 2002, Bank of Finland 2003, s. 41-53
  5. NBP- www.nbp.pl/System-Finansowy
  6. Review of the foreign exchange market structure, ECB 2003, s. 5-9
  7. D.Rime New Electronic Trading Systems in Foreign Exchange Markets, Norges Bank and Stockholm Institute for Financial Research 2003
  8. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP 2004, s. 202-239
  9. A. Sławiński, Zastosowania transakcji fx swap na polskim rynku finansowym, w: "Rynek Terminowy" nr 16/2/2002, s. 50-53
  10. Triennial Central Bank Survey - Foreign exchange and derivatives market activity in 2004, BIS 2005, s. 27-43
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu