BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kociszewski Andrzej
Title
Wzmocniony nadzór bankowy : Nowa Umowa Kapitałowa i Europejska Dyrektywa dotycząca adekwatności kapitałowej
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 4, s. 17-18
Keyword
Bankowość, Nowa Umowa Kapitałowa, Nadzór bankowy, Dyrektywy WE
Banking, New capital accord, Bank supervision, EC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Sektor bankowy i firmy inwestycyjne stają przed nowym wyzwaniem związanym z wdrożeniem Nowej Umowy Kapitałowej (NUK), opracowanej i przyjętej w 2004 r. przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Uregulowania Komitetu są wprowadzane do prawa krajów grupu G10, a banki wchodzące w skład międzynarodowych grup finansowych prowadzących działalność na terenie państw G10 muszą się do nich stosować. W krajach UE nowe przepisy kapitałowe wprowadzone zostaną Dyrektywą dotyczącą adekwatności kapitałowej (CRD).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu